Vatrogastvo

Vatrogastvo je najveća sporedna aktivnost svih stanovnika Jablana. Zbog udaljenosti od Vrbovskog kao vatrogasnog središta, od davnina je postojala potreba za samopomoći u slučajevima požara koji su, nekada bili puno češći nego danas. Na sreću, danas je broj požara smanjen na najmanju moguću mjeru, pa je bavljenje vatrogastvom više oblik tradicije i spremnosti nego potreba...